โทรหาเรา
โทรหาเรา

ติดต่อเรา

เบอร์โทร

อีเมล์

โทรสาร

02-156-9143

ที่่อยู่

14/235 ม.2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

Image 2020 02 17t07 19 59 737z

Line ID : chaiphun

ส่งข้อมูลหาเรา

ยินดีให้บริการ ในราคามิตรภาพ งบประมาณไม่บานปราย สบายใจทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เต็มใจให้บริการ ด้วย ความจริงใจ โปร่งใส ชัดเจนและซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม

  สิ่งที่ควรต้องเตรียม

  1.ขนาดความกว้าง ยาวที่ดิน หรือสำเนาโฉนดเท่าตัวจริง

  2. ความต้องการขนาดโรงงาน กว้าง ยาว สูง จำนวนชั้น โรงงาน

  3. พื้นต้องการรับน้ำหนักปลอดภัยกี่ตัน/ตรม.และพื้นที่วางเครื่องจักร

  4. ต้องการให้ขอ อย.GMP รง4 ให้ด้วย

  5. ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะขออนุญาตก่อสร้าง

  6. ขบวนการ ขั้นตอนในการผลิต แต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์